Víte že?

Můžete podat až 3 přihlášky do oborů s maturitní zkouškou nebo výučním listem (obory mohou být na různých školách, ale i pouze na jedné).

 •  Např. preferujete naší školu a podáte přihlášku do oboru Elektronické počítačové systémy (maturita) a jako druhý obor si vyberete Slaboproudá elektrotechnika (maturita).
  Chcete ale také mít větší šanci na přijetí na naší školu pro případ, že by Vám maturitní obory nevyšly? Pak jako třetí obor můžete zvolit jeden z oborů s výučním listem např. Elektrikář.Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kód a název oboruNázev
školního vzdělávacího
programu
Délka
vzdělávání
(roky)
Předpokládaný
počet přijímaných
uchazečů
Zdravotní
způsobilost
18‑20‑M/01 informační technologieInformační technologie - Elektronické počítačové systémy430Ne
18‑20‑M/01 informační technologieInformační technologie - Informatika a management430Ne
26‑41‑M/01 elektrotechnikaElektrotechnika - Slaboproudá elektrotechnika430Ano(1)
23‑41‑M/01 strojírenstvíStrojírenství - počítačová grafika430Ne

Přijímací kritéria

Hodnocení

Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle:

1

výsledku jednotné přijímací zkoušky (JPZ) ve formě centrálně zadávaných testů (hodnocené Cermatem) – max. 100 bodů:
 • hodnocení testu z českého jazyka a literatury – max. 50 bodů
 • hodnocení testu z matematiky – max. 50 bodů
2

prospěchu na ZŠ – max. 60 bodů

Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku základní školy a 1. pololetí posledního ročníku základní školy; výsledný průměr stanovený z výše uvedených průměrů se přepočítá na body podle vztahu: body = 60 × (1 - (výsledný průměr - 1) / 2).

 •   Uchazeč spolu s přihláškou doloží hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výpis z informačního systému školy (vzor ke stažení...).
 •   1) Uchazeč spolu s přihláškou doloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (vzor ke stažení...). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!

Stanovení pořadí

Uchazeči budou seřazeni v pořadí sestupně od nejvyššího výsledného bodového hodnocení(2). Výsledné bodové hodnocení uchazečů bude získáno součtem dosažených bodů v JPZ a za prospěch ze ZŠ.

V případě rovnosti celkového bodového hodnocení u více uchazečů budou seřazeni podle těchto kritérií:

 1. uchazeč s lepším bodovým hodnocením JPZ,
 2. uchazeč s lepším výsledným průměrem,
 3. uchazeč s lepším průměrem za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ.

Kritéria pro přijetí

Aby mohl být uchazeč přijat, musí splnit následující kritéria:

 • získá min. 40 bodů z celkové počtu 160 bodů (JPZ + prospěch),
 • získá min. 5 bodů z matematiky v JPZ,
 • získá min. 10 bodů z českého jazyka v JPZ (pokud není v případě cizinců nahrazena rozhovorem, kterým se ověří znalost českého jazyka),
 • jeho pořadí není vyšší než počet přijímaných uchazečů v tomto kole přijímacího řízení.
 •   2) Pořadí uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí (cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace) je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

Termíny přijímacího řízení pro 1. kolo

1

11. dubna 2025

První řádný termín
2

14. dubna 2025

Druhý řádný termín
1

28. dubna 2025

První náhradní termín
2

1. května 2025

Druhý náhradní termín
 •   Každý uchazeč, který podá přihlášku do jednoho nebo více oborů zakončeného maturitní zkouškou, má právo konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech. Započítá se pouze lepší výsledek z každého testu.
 •   Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) primárně podle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče a sekundárně podle kapacity školy pro JPZ. Je možné přiřadit uchazeče 2x do jedné školy.

Obory středního vzdělání s výučním listem

0

Kód a název oboruNázev
školního vzdělávacího
programu
Délka
vzdělávání
(roky)
Předpokládaný
počet přijímaných
uchazečů
Zdravotní
způsobilost
26‑51‑H/01 elektrikářElektrikář346Ano(3)
23‑52‑H/01 nástrojařNástrojař330Ano(3)


Přijímací kritéria

Hodnocení

Budou hodnoceny znalosti uchazečů vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání. Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy. Z výše uvedených průměrů se stanoví výsledný průměr.

 •   Uchazeč spolu s přihláškou doloží hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výpis z informačního systému školy (vzor ke stažení...).
 •   3) Uchazeč spolu s přihláškou doloží lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (vzor ke stažení...). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání!
 •  Znalost českého jazyka potřebná pro vzdělávání v daném oboru bude u cizinců ověřena rozhovorem.

Stanovení pořadí

Uchazeči budou seřazeni v pořadí vzestupně od nejlepšího výsledného průměru.

V případě rovnosti výsledného průmětu u více uchazečů budou seřazeni podle těchto kritérií:

 1. uchazeč s lepším průměrem za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ,
 2. uchazeč s lepším průměrem z předmětů matematika a fyzika ve 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku základní školy.

Kritéria pro přijetí

Aby mohl být uchazeč přijat, nesmí být jeho pořadí vyšší než počet přijímaných uchazečů v tomto kole přijímacího řízení.

Uchazeč dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí (cizinec), musí prokázat dostatečné znalosti českého jazyka.

Termíny přijímacího řízení pro 1. kolo

1

11. dubna 2025

První řádný termín
2

14. dubna 2025

Druhý řádný termín
1

28. dubna 2025

První náhradní termín
2

1. května 2025

Druhý náhradní termín

Další informace

V 1. kole může uchazeč podat až 3 přihlášky do oborů vzdělání. Na všech přihláškách uvede uchazeč školy ve stejném pořadí.

Obory jsou vhodné pro uchazeče, kteří úspěšně ukončili 9. ročník základní školy nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia.

Způsob podání přihlášek

 • Elektronicky (doporučujeme)
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami
 
 
 •  Více informací o způsobu podání přihlášek naleznete na adrese zde.

Pokud podáváte přihlášku výpisem ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

Pokud podáváte přihlášku na vyplněném tiskopisu s přílohami doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Nejpozději do 20. února 2025 lze osobně doručit řádně vyplněnou přihlášku ke studiu do kanceláře sekretářky ředitele školy, paní J. Krupkové, budova školy v ulici Školní 101, Trutnov, 2. patro.
 
 • Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce ke studiu doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy podmínek přijímacího řízení.

Nejpozději do 20. února 2025 lze přihlášku rovněž zaslat poštou na adresu:

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101
541 01 Trutnov

Informace a ilustrační testy

Informace k přijímacímu řízení a ilustrační testy z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum, historicky CERMAT) je příspěvkovou organizací řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej pověřilo přípravou reformované maturitní zkoušky a jednotné přijímací zkoušky do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Den otevřených dveří

Navštivte nás!

Navštivte nás na Dni otevřených dveří a objevte výhody studia u nás.

Více informací...

Nehodí se Vám tyto termíny?

Zavolejte nám a společně to vyřešíme ;-)

Časté dotazy

Čtěte v dotazech

Nenašli jste odpověď na Vaše otázky nebo Vám jen není něco úplně jasné? Zkuste najít odpověď v často kladených dotazech.

Přečíst dotazy

Novinky e‑mailem

Newsletter

Přihlaste se k zasílání novinek z našeho blogu nebo důležitých informací o přijímacím řízení.

Přihlásit se

Do podání přihlášky zbývá:

Přehled termínů - časová osa

20. února 2024

Podání přihlášky ke studiu

Od 1. do 20. února 2024 lze podat přihlášku ke studiu.

20. února 2024

12. dubna 2024

Přijímací zkouška (1. řádný termín)

1. řádný termín přijímací zkoušky pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.

15. dubna 2024

Přijímací zkouška (2. řádný termín)

2. řádný termín přijímací zkoušky pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.

15. dubna 2024

29. dubna 2024

Přijímací zkouška (1. náhradní termín)

1. náhradní termín přijímací zkoušky pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.

30. dubna 2024

Přijímací zkouška (2. náhradní termín)

2. náhradní termín přijímací zkoušky pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou.

30. dubna 2024

15. 5. 2024

Výsledky přijímacího řízení

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Uvedené podmínky přijímacího řízení jsou podmínky předpokládané. Škola si vyhrazuje právo na možnou změnu zveřejněných podmínek přijímacího řízení nejpozději do 31. ledna aktuálního roku přijímacího řízení podle školského zákona 561/2004 Sb.