Nástrojař

Praktické dovedností potřebné při výrobě a opravách nástrojů, výrobních pomůcek a přípravků v náročné strojírenské výrobě...

 • Název školního vzdělávacího programu: Nástrojař
 • Kód a název oboru vzdělání: 23‑52‑H/01 nástrojař
 • Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
 • Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 • Přijímací zkoušky: Ne
 • Počet otvíraných tříd: 1
 • Počet přijímaných uchazečů: 30
 • Školné: Ne
 • Zdravotní způsobilost: Ano
 • Určeno pro: zejména pro chlapce
Přehled výše podpory (stipendia) od Královéhradeckého kraje
Ročník
studia
Měsíční
podpora
Roční odměna
za klasifikaci *
Celkem podpora
za ročník
1. 300 Kč 1.000/500 Kč až 4.000 Kč
2. 400 Kč 2.000/1.000 Kč až 6.000 Kč
3. 500 Kč 3.000/2.000 Kč až 8.000 Kč

* Klasifikace z odborného výcviku známkou 1 nebo 2

 • V tomto oboru můžete získat stipendium od dalších subjektů ve výši až 2.000 Kč měsíčně. 

Více informací...

Charakteristika oboru

Obor nástrojař

Tříletý učební obor umožňující získání vědomostí a praktických dovedností potřebných při výrobě a opravách nástrojů, výrobních pomůcek a přípravků v náročné strojírenské výrobě.

Žák se naučí číst dílenské výrobní výkresy součástí a sestav, rozumí údajům uvedeným v technologických postupech. Dovede sestavit do celků a funkčně vyzkoušet např. jednoduché řezné nástroje, nástroje pro tváření za tepla nebo za studena, svařovací, vrtací, montážní a kontrolní přípravky, kovové slévárenské modely nebo speciální měřidla. Součástí výuky je práce s PC, tvorba řídících programů pro CNC obráběcí stroje, studium anglického jazyka. Výuka klade důraz na tvůrčí technické myšlení žáků, a proto patří tento obor k náročnějším strojírenským učebním oborům.

V prvním ročníku si žáci osvojí základní dovednosti v ručním zpracování kovů, ve druhém ročníku jsou doplněny o náročnější nástrojařské práce a základy strojního obrábění včetně práce s ručním mechanizovaným nářadím. Třetí ročník je věnován získání základních znalostí potřebných pro práci na CNC obráběcích strojích.

Uplatnění absolventů

Absolvent je schopen vykonávat náročné nástrojařské práce v kusové a sériové výrobě. Je schopen číst výkresy složitých součástí a sestav a umí podle této dokumentace součásti zhotovit s požadovanou přesností. Dokáže obsluhovat všechny druhy kovoobráběcích strojů včetně číslicově řízených CNC strojů.

Svoji manuální zručnost dokáže uplatnit též ve strojní údržbě v podnicích různého zaměření. Uplatní se i v kontrolních odděleních strojních provozů, provádějících mezioperační a finální kontroly strojírenských výrobků.

Dokáže provozovat též samostatnou živnostenskou činnost.

Odborný výcvik

Témata odborného výcviku v jednotlivých ročnících studia podle školního vzdělávacího programu a tematického plánu:

 • Ruční zpracování kovů
 • Ruční pilování
 • Řezání a stříhání kovů
 • Vrtání
 • Ruční řezání závitů
 • Svrtávání a skolíkování
 • Broušení nářadí a nástrojů
 • Ruční a mechanizované nářadí
 • Rovnání a ohýbání
 • Nýtování
 • Zaškrabávání
 • Vinutí pružin
 • Lepení kovů a nekovů
 • Tváření a tepelné zpracování kovů
 • Strojní obrábění – soustružení
 • Základní způsoby upínání nástrojů a materiálu
 • Druhy soustružnických nožů
 • Nastavení řezných podmínek
 • Soustružení vnějších čelních a válcových ploch
 • Využití koníku
 • Soustružení vnitřních ploch
 • Soustružení kuželů
 • Soustružení vnějších a vnitřních krátkých kuželů
 • Upichování
 • Zapichování
 • Řezání závitů na soustruhu
 • Rýhování a vroubkování
 • Strojní obrábění - frézování
 • Frézky
 • Frézy
 • Frézování
 • Univerzální dělící přístroj (UDP)
 • Frézování vícehranu a ozubeného kola
 • Rovinné broušení
 • Broušení válcových ploch
 • Základy obrábění na CNC - soustružení
 • Základy obrábění na CNC – frézování
 • Strojní obrábění frézování (modul2)
 • Základy obrábění na CNC obráběcích strojích - soustružení
 • Základy obrábění na CNC obráběcích strojích - frézování
 • Frézování drážek na otočném stole
 • Frézování T drážek
 • Frézování drážek pro těsná pera
 • Strojní obrábění frézování (modul2)
 • Frézování tvarových ploch
 • Univerzální dělící přístroj
 • Frézování šroubovic s pomocí UDP
 • Spojování a montážní práce
 • Výroba a opravy nástrojů

Možnost dalšího vzdělání

 • 2leté nástavbové studium obor Podnikání zakončené maturitní zkouškou

Možnost získání dalších kvalifikací a certifikátů

Svařování

Svařování

Průkaz odborné kvalifikace svářeče s kvalifikací pro ruční obloukové svařování obalenou elektrodou nebo svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře.

Logo ECDL

ECDL

European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností.

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium
 • splnění podmínek přijímacího řízení


Výjimeční studenti nebo absolventi oboru

 • Radek Micopulos spojil koníček a vzdělání v úspěšné podnikání
  Radek Micopulos spojil koníček a vzdělání v úspěšné podnikání Vyučený Nástrojař, který využil svého vzdělání v podnikání a založil produkci originálních českých hlavolamů se kterými se dostal až k zakázkám na upomínkové předměty Škoda Auto nebo finále Fed Cupu. Psal o něj např. i magazín Forbes.cz a získal 2. místo v soutěži ŽIVNOSTNÍK ROKU 2013 Královéhradeckého kraje.
  Číst dál...
Další výjimeční studenti a absolventi

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.
Používáním těchto stránek souhlasíte s jejich použitím. Více informací...